Läxor

Eng: 30 days challenge – Eleverna har fått ett häfte med uppdrag som de ska genomföra under en månads tid.

Matematik: